Gasjaar

Een gasjaar loopt van 1 oktober tot 1 oktober.