Implicit allocation

Door een gebundelde verkoop van commodity en transportcapaciteit, vloeit de transportallocatie impliciet voort uit de baseload inzet van de commodity. Dit loopt via een tussenpersoon en kan in principe continue worden aangeboden behalve tijdens de PRISMA veilingen.