Total Reportable Frequency Index

Het aantal ‘reportable’ ongevallen (ongevallen gevolgd door verzuim, medische handelingen, vervangend werk of dodelijke slachtoffers) per miljoen gewerkte uren (inclusief derden), waarbij wij uitgaan van 1.640 werkuren per FTE per jaar.