Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen

In miljoenen euro’s   Aandelen kapitaal Cash flow hedge reserve Reële waarde reserve Overige reserves Onverdeeld resultaat Totaal
Eerste halfjaar 2019              
Stand per 1 januari 2019   0,2 1,6 323,5 5 056,9 325,2 5 707,4
               
Totaal van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over het boekjaar   - ‑0,3 ‑21,2 ‑10,8 254,1 221,8
               
Uitgekeerd dividend 2018   - - - - ‑228,0 ‑228,0
               
Toegevoegd aan de overige reserves   - - - 97,2 ‑97,2 -
               
Stand per 30 juni 2019   0,2 1,3 302,3 5 143,3 254,1 5 701,2
               
Eerste halfjaar 2018              
Stand per 1 januari 2018   0,2 ‑36,8 317,9 5 234,1 259,5 5 774,9
               
Totaal van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over het boekjaar   - 2,5 ‑12,4 ‑0,2 234,3 224,2
               
Uitgekeerd dividend 2017   - - - - ‑258,8 ‑258,8
               
Toegevoegd aan de overige reserves   - - - 0,7 ‑0,7 -
               
Stand per 30 juni 2018   0,2 ‑34,3 305,5 5 234,6 234,3 5 740,3