In miljoenen euro’s Eerste halfjaar 2019 Eerste halfjaar 2018
     
Winst- en verliesrekening    
Opbrengsten 683 671
EBITDA 469 440
EBIT 309 287
Resultaat na belastingen 254 234
     
Kasstroomoverzicht    
Kasstroom uit operationele activiteiten 416 360
Kasstroom uit investeringsactiviteiten ‑188 ‑168
Kasstroom uit financieringsactiviteiten ‑210 ‑197
Netto kasstroom 18 ‑5
     
Niet-financiële kengetallen    
Getransporteerd volume (TWh) 577 588
Total Reportable Frequency Index 2,6 2,3
Leidingbeschadigingen 0 2
Leveringszekerheid (aantal niet of late gasleveringen) 1 0

In miljoenen euro’s 30 juni 2019 31 december 2018
     
Balans    
Vaste activa 9 677 9 600
Eigen vermogen 5 701 5 707
Balanstotaal 9 930 9 896
Geïnvesteerd kapitaal 9 367 9 270
     
Credit ratings    
Standard & Poor’s AA- AA-
Moody’s Investors Service A1 A1