Onze taak is gericht op het zorgen voor een energievoorziening die veilig, betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam is. Dit is van essentieel belang voor de maatschappij en de economie. Wij doen dit met infrastructuurdiensten gericht op transport en opslag van aardgas, groen gas, waterstof, warmte en CO2. Met onze infrastructuur, dienstverlening en geografische positie, bevinden wij ons in het hart van de Noordwest-Europese energiemarkt.

Wij hebben twee hoofdactiviteiten: het verzorgen van gereguleerde transportdiensten via het gastransportnet in Nederland en Duitsland en het aanbieden van overige infrastructuurdiensten al dan niet in samenwerking met andere partijen. Onze infrastructuur verbindt leveranciers en eindgebruikers van energie. Het fungeert als internationaal knooppunt in de aan- en doorvoer van verschillende soorten gassen. We beheren en ontwikkelen daarvoor leidingnetwerken, internationale transitleidingen, energieopslag, LNG-infrastructuur en virtuele gashandelsplaatsen. We dragen hiermee bij aan een liquide, competitieve, betrouwbare Europese gasmarkt. Door ons netwerk in Nederland en Duitsland transporteren we bijna een kwart van het totale gasverbruik in de Europese Unie.

In een duurzame energievoorziening zorgt gas, in diverse soorten en in combinatie met andere duurzame energiebronnen, voor een stabiel en betaalbaar energiesysteem. Wij versnellen de overgang naar een duurzame energievoorziening door het ontwikkelen van duurzame technologieën en infrastructuur; dat doen we door middel van nieuwe samenwerkingsverbanden en business modellen. We investeren bijvoorbeeld in projecten op het gebied van groen gas, waterstof, warmte, CCS en in infrastructuur voor het gebruik van LNG voor weg- en watertransport.

We zijn een staatsdeelneming met als enige aandeelhouder de Nederlandse Staat. Onze medewerkers werken verspreid over ruim 30 locaties in Nederland en Noord-Duitsland en met vertegenwoordigingen in Den Haag, Brussel en Moskou. Ons hoofdkantoor bevindt zich in Groningen; onze hoofdvestiging in Duitsland bevindt zich in Hannover.