Veiligheid

Veiligheid

Ten aanzien van veiligheid is de ambitie onder andere om de Total Reportable Frequency Index (TRFI) structureel te verlagen tot onder de 3,0. De TRFI is een ratio van het aantal ‘reportable’ ongevallen ten opzichte van het totaal aantal gewerkte uren.
Eind 2018 is de TRFI in het aantal reportables boven de signaalwaarde uitgekomen. In het eerste halfjaar van 2019 is de TRFI weer onder de gestelde signaalwaarde gedaald. De actuele stand over de periode juli 2018 tot en met juni 2019 is 2,6.

Leidingbeschadigingen

Ten aanzien van het aantal leidingbeschadigingen met (de potentie tot) gasuitstroom is de signaalwaarde voor 2019 gesteld op minder dan 5. Tot nu toe hebben er in 2019 geen leidingbeschadigingen met (de potentie tot) gasuitstroom plaatsgevonden. Begin januari is er een sifon beschadigd bij Walibi in Biddinghuizen wat gepaard ging met gasuitstroom. Omdat de leiding hierbij zelf niet werd beschadigd, voldeed deze gebeurtenis technisch niet aan de Gasunie-definitie van een leidingbeschadiging. Wel gaan we op basis van deze gebeurtenis bekijken of de reeds jaren door Gasunie gehanteerde definitie van leidingbeschadiging aanpassing behoeft.