Business Development

Ontwikkeling projecten groen gas, warmte, waterstof en CCS

Onze projecten gericht op het bijdragen aan en het versnellen van de energietransitie verlopen volgens verwachting. Het betreft onder meer de volgende projecten:

  • De waterstofinstallatie van HyStock bij Zuidwending (Groningen) is in juni opgeleverd en zal vanaf juli volledig operationeel zijn. Zijne Majesteit de Koning heeft op woensdagochtend 26 juni deze groene waterstofinstallatie geopend. De waterstofinstallatie van HyStock zet 1 Megawatt duurzame stroom om in groene waterstof en is daarmee de eerste in Nederland die dit proces op serieuze schaal kan toepassen.
  • In Alkmaar werkt Gasunie samen met SCW Systems aan een installatie voor superkritische watervergassing. Deze technologie is in staat om ontwaterd zuiveringsslib onder hoge druk en bij hoge temperaturen om te zetten in groen gas. De recente testresultaten zijn veelbelovend.
  • Op het gebied van warmte zijn we in onderhandeling met diverse stakeholders om overeenstemming te bereiken over de realisatie van een grootschalige warmte-infrastructuur in Zuid-Holland inclusief de vaststelling van de rol welke Gasunie daarbij gaat spelen.
  • In de afgelopen maanden hebben meerdere bedrijven interesse getoond om mee te doen aan het CCCS project Porthos in Rotterdam. Porthos is een initiatief van EBN, Gasunie en het Havenbedrijf Rotterdam. Doel van het project is om een algemeen toegankelijke transport- en opslaginfrastructuur te realiseren waarop meerdere partijen CO2 kunnen aanleveren en laten opslaan. Naar verwachting kan 2 tot 5 miljoen ton CO2 per jaar opgeslagen worden in lege gasvelden onder de Noordzee. Er is inmiddels dusdanig veel interesse van CO2-uitstotende bedrijven getoond om door te gaan met de vervolgstudies voor het project. Wij dragen aan Porthos bij vanuit onze ervaring met de ontwikkeling van gasinfrastructuur en gastransport.

German LNG Terminal

Gasunie, Oiltanking en Vopak LNG Holding werken samen aan de voorbereiding van een LNG-terminal in Noord-Duitsland (Brunsbüttel). Het project heeft ook het afgelopen half jaar belangrijke stappen voorwaarts gemaakt.
De interesse van potentiele klanten blijft onverminderd groot en in 2019 zijn opnieuw twee Heads of Agreement voor lange termijn capaciteitscontracten getekend.
Deze zomer zal German LNG Terminal GmbH de vergunningsaanvraag voor de terminal uitsturen. De conditionele investeringsbeslissing staat gepland voor eind 2019. Na de ontvangst van alle vereiste vergunningen zullen de bouwactiviteiten in 2020 starten zodat de terminal medio 2023 operationeel kan zijn.