Gasunie Deutschland

Transport Duitsland

In de eerste helft van 2019 heeft Gasunie Deutschland 101 TWh (10,3 miljard m3) gas getransporteerd (2018: 83 TWh / 8,5 miljard m3).

GASPOOL

In de periode januari tot en met mei 2019 is er 832 TWh (85,2 miljard m3) volume verhandeld op de virtuele gashandelsplaats GASPOOL. Dit is een stijging van 9,8% ten opzichte van dezelfde periode in 2018 (758 miljard TWh / 77,6 miljard m3).

Project EUGAL

In de 2e helft van 2017 heeft Gasunie Deutschland samen met GASCADE, ONTRAS en FLUXYS een joint venture-overeenkomst gesloten om de EUGAL-pijplijn te bouwen en te exploiteren. Het is het doel om de eerste lijn in gebruik te hebben vanaf 2020 en de totale beschikbare capaciteit in 2021. In 2018 zijn de bouwactiviteiten gestart en het project vordert conform de planning. Op 4 januari 2019 heeft BNetzA de investeringsmaatregel voor het project van EUGAL tot 31 december 2022 goedgekeurd.

Netwerkuitbreidingen

Gasunie Deutschland heeft twee aanvragen ontvangen voor het realiseren van twee nog te bouwen LNG-terminals. De mogelijkheden hiervoor worden onderzocht.
Daarnaast loopt er een aanvraag voor de verhoging van de capaciteit voor de elektriciteitscentrale van Volkswagen in Wolfsburg. Het verzoek van Volkswagen leidt vanaf 2022 tot uitbreiding van ons netwerk voor de levering van gas aan de nieuwe gasgestookte elektriciteitscentrales in Wolfsburg. In juni heeft Gasunie de definitieve investeringsbeslissing genomen.