Gasunie Transport Services

Transport

Het totale transport bedraagt in de eerste helft van 2019 476 TWh (48,7 miljard m3). Dit is 5,9% minder dan de 506 TWh (51,8 miljard m3) in de eerste helft van 2018. Het G-gas systeem is voor tweederde deel verantwoordelijk voor het mindere transport. Dit komt grotendeels door minder transport in februari en maart wegens de relatief hoge temperaturen in die maanden. Het mindere H-gas transport wordt veroorzaakt door minder exit naar het buitenland. In het eerste halfjaar heeft er 1 transportonderbreking plaatsgevonden. Bij het in-bedrijf nemen van een leiding in het regionaal net is lucht in de leiding gekomen en mee getransporteerd.

Kwaliteitsconversie (QC)

De totale QC (conversie van H-gas naar G-gas) is met 170 TWh (17,4 miljard m3) nagenoeg gelijk aan de eerste helft van 2018. Daarmee is er significant meer conversie dan er wordt geproduceerd vanuit het Groningen veld. De G-gas exit was in 2019 ongeveer 20 TWh (2,1 miljard m3) minder, hierdoor is het aandeel QC toegenomen. Voor de conversie is 1,43 miljard m3 stikstof gebruikt waardoor de benuttingsgraad van onze conversiecapaciteit is uitgekomen op 97,2%. In 2018 is 1,29 miljard m3 stikstof gebruikt met een benuttingsgraad van 87,4%.

Gashandelsplaats Title Transfer Facility (TTF)

Het gas in ons Nederlandse netwerk kan via de virtuele gashandelsplaats TTF door marktpartijen verhandeld worden. In de periode januari tot en met mei 2019 is door marktpartijen in totaal 16.565 TWh (1695,6 miljard m3) gas op TTF verhandeld. Dat is vergeleken met 11.168 TWh (1143,2 miljard m3) in dezelfde periode van 2018 een stijging van bijna 50%. TTF bouwde haar marktaandeel op de overige Europese hubs in de eerste vijf maanden van 2019 flink verder uit. Ook bij verdere afname van de productie uit het Groningenveld is de rol van TTF als gashandelsplaats wederom toegenomen. Dit onderstreept het belang van de aanwezigheid van een liquide hub voor een goed functionerende gasmarkt. 

Onderzoek misleidende shipper overgedragen aan FIOD

Het onderzoek naar de shipper, die eind vorig jaar misleidend te werk is gegaan bij de financiële afhandeling van een hoeveelheid gas dat aan ons netwerk is onttrokken, is overgedragen aan de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD). Maatregelen zijn genomen om herhaling te voorkomen.