Participations

Behoud marktpositie op lange termijn en activiteiten deelnemingen

Het project om gastransport via de BBL in beide richtingen mogelijk te maken is medio 2019, na een commissioning periode waarin de BBL buiten gebruik was, afgerond en beschikbaar voor de markt.

Voor 2019 is de beschikbare capaciteit bij EnergyStock vrijwel volledig verkocht. Om de bestaande functionaliteit van de aardgasbuffer Zuidwending beter te kunnen benutten en ons marktaandeel te kunnen vergroten, wordt gewerkt aan de uitbreiding van aardgasbuffer met één extra caverne inclusief het hierop aanpassen van de installatie. De projectactiviteiten verlopen conform planning en naar verwachting zal de extra caverne eind 2020 operationeel zijn.

Bij Gate heeft de in 2018 ingezette stijgende trend in het aantal geloste schepen zich doorgezet. Dit komt met name door de ontwikkeling van de wereldwijde markt voor LNG. Het aantal geloste schepen in het eerste halfjaar van 2019 is al gelijk aan het totaal aantal schepen in 2018, dit resulteert in een record aan invoeding van LNG (4,5 miljard m3) in het GTS-netwerk.