Onze activiteiten zijn onderhevig aan risico’s. Ons beleid is erop gericht deze zo goed mogelijk te beheersen. Voor de beoordeling van onze strategische risico’s volgen wij de externe ontwikkelingen nauwgezet. Bij de beheersing van onze operationele risico’s hebben we bijzondere aandacht voor veiligheid, ons eigen risicobouwwerk, milieu en ICT-security. De belangrijkste risico’s zoals benoemd in het jaarverslag 2018 zijn nog steeds actueel en het totale risicoprofiel van Gasunie is het afgelopen halfjaar niet wezenlijk veranderd.